top of page

Fasādes atjaunošanas darbi

Ar Altum Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022-2026 programmas palīdzību tika veikta mājas renovēšanas darbi Elvīras ielā 5, ar mērķi atjaunot vizuālo izskatu un padarīt ēku energoefektīvu.

Klients: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Elvīras 5”

Vieta: Rīga, Elvīras iela 5

Objekta Lielums: 512.23 m2


Ar Altum Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022-2026 programmas palīdzību tika veikta mājas renovēšanas darbi Elvīras ielā 5, ar mērķi atjaunot vizuālo izskatu un padarīt ēku energoefektīvu.


Mūsu komandai bija tas gods piedalīties šajā projektā. Ēkas renovācijas procesa ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:


 • Cokola atjaunošana, kas palīdz tikt vaļā no ēkas mitruma pamatos:


Attīrīšana: Pirms atjaunošanas darbu uzsākšanas bieži tiek veikta cokola attīrīšana no netīrumiem vai vecajiem apmetumiem.

Iekšējā un ārējā hidroizolācija: Lai novērstu mitruma ienākšanu ēkā caur cokolu, tika veikta hidroizolācija gan iekšpusē, gan ārpusē, kas ietvēra hidroizolācijas materiālu uzklāšanu uz cokola virsmas, kas nodrošina aizsardzību pret laika ietekmi un mitrumu.

Krāsošana: Pēc darbu pabeigšanas pārklājām cokolu ar piemērotu krāsu, lai uzlabotu tās estētisko izskatu un aizsargātu to no vides ietekmes.

 • Fasādes siltināšana un jaunas apdares izveide: Lai uzlabotu ēkas izolāciju, energoefektivitāti, izskatu un ilgmūžību:

Fasādes siltināšana: Šī bija viena no svarīgākajām daļām šajā projektā. Fasādes siltināšana ietver izolācijas materiālu uzklāšanu uz esošās ēkas fasādes. Šis izolācijas slānis palīdzēs uzlabot ēkas energoefektivitāti, novēršot siltuma zudumus un aukstuma ienākšanu ziemas laikā, kā arī nodrošinot vēsu iekštelpu vasarā.

Apdares izveide: Pēc fasādes siltināšanas var tikt uzklāts apdarei paredzētais materiāls. Tas var ietvert apšuvumu no ķieģeļiem, akmeņiem, metāla paneļiem, koka dēļiem vai citiem dekoratīviem materiāliem. Šis apšuvums ne tikai uzlabo ēkas estētisko izskatu, bet arī nodrošina aizsardzību pret laika ietekmi.

Ūdensizolācija: Lai novērstu mitruma ienākšanu ēkā fasādē tika veikta ūdensizolācijas uzklāšana, kas novērš ūdens ienākšanu ēkas iekšpusē.

Apdari un krāsošana: Pabeidzot apdares izveidi nobeigumā uzklājām krāsu, kas uzlabos ēkas izskatu un nodrošinās aizsardzību pret vides ietekmi. Krāsu izvēle ir svarīga ne tikai estētiskajiem apsvērumiem, bet arī ilgmūžības ziņā.

 • Pagraba pārsegumu siltināšana un atjaunošana, lai novērstu siltuma zudumus un mitruma problēmas:

Izolācijas materiālu izvēle: Siltināšanas darbi sākās ar izolācijas materiāla izvēli. Populāri izmantoti materiāli ir putupolistirens, minerālvate, celuloze, un citas izolācijas iespējas.

Izolācijas uzklāšana: Izvēlētais izolācijas materiāls tika uzklāts uz pagraba pārseguma, nodrošinot siltuma aizsardzību. Ir svarīgi, lai izolācija būtu pareizi uzstādīta un pilnīgi aizsegta, lai novērstu siltuma zudumus un mitruma problēmas.

Ūdensizolācija: Lai novērstu mitruma problēmas un ūdens ienākšanu pagrabā tika uzklāta ūdensizolācija uz pagraba pārseguma. 

Ventilācija: Tika uzstādīta ventilācijas sistēma, lai nodrošinātu kvalitatīvu gaisa plūsmu, un lai novērstu mitruma uzkrāšanos un veiktu mitruma izvadīšanu no pagraba telpas.

Apdares darbi: Pabeidzot izolācijas un ūdensizolācijas darbus, tika uzklātas apdares materiāli, lai nodrošinātu telpas estētisko izskatu un funkcionalitāti.

 • Bēniņu pārsegumu siltināšana un atjaunošana, kas ir būtiska ēkas sastāvdaļa, kas jāuztur labā stāvoklī, lai novērstu siltuma zudumus un mitruma problēmas;

 • Jumta atjaunošana:

Sākotnēji jumta atjaunošanas procesā tiek veikta apsekošana, lai novērtētu esošā jumta stāvokli un noteiktu nepieciešamos darbus;

Tika pilnībā veikta esošo jumta seguma materiālu maiņa;

Lai uzlabotu energoefektivitāti, tika uzstādīta siltumizolācija starp jumta koka detaļām;

Lai novērstu ūdens ienākšanu ēkā, uz jumta seguma tika uzklāta ūdensizolācija;

Pabeidzot jumta seguma uzstādīšanu, tika uzstādīti apdares materiāli, lai nodrošinātu jumta funkcionalitāti un estētisko izskatu.

 • Logu nomaiņa un koplietošanas durvju nomaiņa, kas ietver esošo logu un durvju sistēmu nomainīšanu ar jaunām, lai uzlabotu ēkas izolāciju, energoefektivitāti, drošību un estētisko izskatu:

Apsekošana: Sākotnēji tiek veikta inspekcija, lai novērtētu esošo logu un durvju stāvokli un izvēlētos piemērotus jaunos logus un durvis. Tiek izstrādāts darbu plāns, lai noteiktu darbu apjomu un laika grafiku.

Logu un durvju izvēle: Jums ir jāizvēlas piemēroti logi un durvis, ņemot vērā tās īpašības, piemēram, izolāciju, drošību, skaņas izolāciju un estētiku. Tāpat ir jāņem vērā vietējie būvniecības kodeksi un regulatīvie noteikumi.

Veco logu un durvju noņemšana: Esošie logi un durvis tiek noņemti, lai sagatavotu vietu jaunu uzstādīšanai.

Jaunu logu un durvju uzstādīšana: Jaunās logu un durvju sistēmas tiek uzstādītas, iekļaujot izolācijas materiālus, drošības elementus un citas nepieciešamās detaļas.

Apdares darbi: Pabeidzot logu un durvju uzstādīšanu, var būt nepieciešami apdares darbi, piemēram, blīvējošo materiālu uzklāšana, apdari un krāsošana.

Ventilācija: Jauni logi un durvis var ietekmēt telpu ventilāciju, tāpēc var būt nepieciešams pielāgot vai uzstādīt ventilācijas sistēmas, lai nodrošinātu gaisa apmaiņu.

Pārbaudes un kvalitātes kontrole: Pēc darbu pabeigšanas tiek veikti pārbaudes un kvalitātes kontroles pasākumi, lai nodrošinātu, ka logi un durvis ir pareizi uzstādīti un atbilstoši darbojas.

 • Saimnieciskās kanalizācijas nomaiņa, lai nodrošinātu efektīvu un drošu notekūdeņu novadīšanu no ēkas uz kanalizācijas sistēmas:

Apsekošana: Sākotnēji veicām esošas kanalizācijas sistemās apsekošanu un novērtējām esošo kanalizācijas sistēmas stāvokli. Tas ietver noteikšanu, kādā stāvoklī atrodas caurules, savienotāji, piltuves un citi elementi.

Plānošana un projektēšana: Jaunas kanalizācijas sistēmas izvietošanu un izmēru noteikšanu, kā arī nepieciešamos materiālus un metodes.

Vecās kanalizācijas noņemšana: Vecās saimnieciskās kanalizācijas sistēmas elementi, piemēram, caurules, savienotāji un piltuve, tiek noņemti un izņemti no vietas.

Jaunās kanalizācijas sistēmas uzstādīšana: Pēc vecās kanalizācijas noņemšanas, jaunie cauruļvadi un savienotāji tiek uzstādīti un pieslēgti, ievērojot projektēšanas un būvniecības noteikumus.

Pārbaudes un testēšana: Pabeidzot darbu, jaunā kanalizācijas sistēma tiek pārbaudīta, lai nodrošinātu, ka tā darbojas pareizi un nav noplūšu vai cita veida problēmu.


Darbus plānots veikt 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 14.februārī parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2023. gada 10.februārī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “A-ES Group Construction”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.augusts, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 205684,02, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Elvīras 5”

 • Projektētājs: SIA “AMB Design”

 • Būvuzņēmējs: SIA “A-ES Group Construction”

 • Būvuzraugs: SIA “Arhitektūras un Celtniecības Inženieru Dienests”

 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 67.26 kWh/m2 gadā

 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 56.01 CO2 ekv.T./gadā.

Project gallery

bottom of page