top of page

Zemes darbi

  • Tranšeju rakšana komunikācijām, grunts izrakšana dažādām vajadzībām, vertikāla teritorijas plānošana;

  • Rakšana un dīķu padziļināšana, baseini u.c;

  • Būvgružu izvešana, grunts vietas uzkopšana;

  • Smilšu – grants un zemes spilventiņu ieklāšana;

  • Zemes aizbēršana un blīvēšana;

  • Atūdeņošana.

  • Viens no visvairāk pieprasītākajiem zemes darbiem ir būvbedres rakšana pamatiem un tranšeju rakšana dažādām komunikācijām. 

  • Atgādinām: ja inženierkomunikācija ieguldīta pie atvērtas tranšejas, tad atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 53. un 54. punkta prasībām izpildmērījumu veic pie atvērtas tranšejas. Savukārt būvnieka pienākums ir nodrošināt iespēju veikt atbilstošus uzmērījumus.

 

Zemes darbi un to process

Būvbedres izrakšana

Pirmkārt, mēs veicam apkārtnes ģeodēzisko izlūkošanu ar mērķi izanalizēt augsnes īpašības. Ir svarīgi zināt gruntsūdeņu līmeni, lai laicīgi pieņemtu hidroizolācijas un atūdeņošanas mērus, gadījumā, ja ir tuvs sagulums. Nākamais solis ir būvbedres iezīmēšana, aprēķinot tās izmērus. Tikpat svarīgi ir laicīgi izvest izrakto grunti. Mēs zinām, ka izraktās būvbedres kvalitāte ietekmē pamatu izturību un drošību. Tieši tāpēc pie mums strādā tikai augsti kvalificēti speciālisti ar lielu darba pieredzi, lai zemes darbi tiktu veikti atbilstoši zemes īpašībām.

Tranšejas ievilkšana

Tranšejas tiek raktas lai ievilktu dažādas komunikācijas: ūdensvadu, elektrotīklus u.c. Uzņēmuma grupai  A-ES Group Construction pieder mūsdienīgas un efektīvas mašīnas un instrumenti, spējīgi ātri un kvalitatīvi apstrādāt grunti jebkurā iecirknī. Tomēr, ne vienmēr ir iespējams izmantot celtniecības tehniku. Kā, piemēram, grūti aizsniedzamās vietās vai tuvumā esošajām komunikācijām nepieciešams izmantot roku darbu. zemes darbi.


Mēs sniedzam visa veida zemes darbu pakalpojumus, izmantojot roku darbu un celtniecības tehniku.

zemes darbi
bottom of page