top of page

RTU bibliotēkas būvniecība

Klients:   SIA «LNK Industries»
Vieta:   Rīga, Paula valdena iela 3/7
Platība: ~3,400 m2
Pabeigšanas gads:   2015

Mūsu uzņēmums veica iekšējas rekonstrukcijas darbus Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskajā bibliotēkā. Mūsu uzdevums bija izveidot daudzlīmeņu griestus, ģipškartona konstrukcijas un beidzamajā posmā, visu telpu apdari.

Izaicinājumi un risinājumi

Pirms darba uzsākšanas tika rūpīgi izlīdzinātas sienas un griesti, izmantojot pārbaudītu apmetumu, kas nodrošina kvalitāti.

Izstrādājot projektu, speciālisti sastādīja precīzu ģipškartona konstrukciju rasējumu, specializētajā programmā. Iegūtie dati tika pārnesti uz darba virsmu.

Tālāk pa iezīmētām līnijām tika uzstādītas metāla sliedes. Vietās, kuras pakļautas lielai slodzei (durvju spraugas, logi) tika izmantotas koka sijas.

Uz gatavām sliedēm un sijām, strādnieki montēja ģipskartona plāksnes. Visas spraugas tika aizlīmētas ar pastiprinošo lentu un aizšpaktelētas. Nobeiguma posmā – beidzamā telpu apdare. Visas virsmas sagatavotas, un pēc tam pārklātas ar izturīgu krāsas pārklājumu. Pēc dizaina projekta dažās vietās tika uzliktas flīzes.

Pateicoties mūsu komandas augstajai kvalifikācijai un lielai darba pieredzei visi darbi tika izpildīti kvalitatīvi un termiņā.

paula01.jpg
bottom of page